Bethany Wild, Fima Ephron, Dave Meade, Glafkos Kontemeniotis